Styrelsen 2023

Ordförande Lars Marklund -vhsordforande@gmail.com
Vice Ordförande Mattias Persson mattiaspersson1@hotmail.com 
Sekreterare Maria Blomkvist - sekreterare.vhs@gmail.com
Adj. Kassör Birgitta Nilsson - vhskassor308@gmail.com
Ledamot Krister Sandberg
Ledamot Dennis Ljung
Suppleant Annika Pettersson 
Suppleant Jörgen Nilsson

Kontaktpersoner:
Utbildningsansvarig Jörgen Nilsson nilsson.orresta@gmail.com

Prova på dagar Eva Innala kennelstoneface@gmail.com 

Skapa din hemsida gratis!