Styrelsen 2023

Ordförande Mattias Persson -ordforande.vhs@gmail.com
Vice Ordförande Dennis Ljung  Dennis.Ljung3@gmail.com
Sekreterare Maria Blomkvist - sekreterare.vhs@gmail.com
Adj. Kassör Hannah Persson- kassoren.vhs@gmail.com
Ledamot Susanne Lindgren-Lindström
Ledamot Jonas Svensson
Suppleant  Jenny-Marie Andersson
Suppleant Marie Boman

Kontaktpersoner:
Utbildningsansvariga Maria Blomkvist -sekreterare.vhs@gmail.com

Dennis Ljung  Dennis.Ljung3@gmail.com

Prova på dagar Eva Innala kennelstoneface@gmail.com 

Skapa din hemsida gratis!