Träning

Träningsavgifter 2024

​*Träning per hund 100 kr.
*Släphare 50kr
*Stödhund o licens 0 kr.
*Träningskort går att köpa för alla till en kostnad av 400 kr för medlem 1000 kr för icke medlem. Med träningskort tränar man sina egna hundar under hela säsongen utan extra avgifter.

På träningarna är alla hundar välkomna oavsett ras.


Söndagar klockan 13.00  om inte annat anges. 
Anmälan göres via e-post till traning.vhs@gmail.com senast Lördagen före träning kl 20. Minimum antal hundar anmälda 8 st/träningstillfäll annars ställs träningen in. 

OBS! Dom helger som klubben har tävlingar utgår öppna träningar. Träning endast för funktionärer samt hundar som ej fått lopp under tävlingsdagen. 

Anmälan ska innehålla:

Hundens stamtavlenamn, ras, distans den ska springa samt ägarens namn och telefonnummer.Om man har träningskort.Samtliga funktionärer träffas minst 2h före för att iordningställa banan.
Träningsgrupperna fördelar arbetsuppgifterna som innefattar:


Före träning:
Låsa upp grindarna till banan.
Kontrollera banan, sladdas och vattnas.
Ta emot anmälan - ta betalt ( ingen ska själv skriva i träningslistan).
Harkörare - Provkör haren innan träning.
Startburar - Kontrollerar funktionen och sopar ur burarna.
Tidtagning och speaker - Tag med träningslistor till tornet och koppla in högtalarna.
Sätta fram kaffe och plocka fram kaffebröd.
Finns ej någon att tillgå i kiosken under träningen skall fika och pengar plockas undan.
För att komma igång med träningen eftersom alla vill träna sina hundar så hjälps vi alla åt - även om man inte ingår i träningsgruppen.


Efter träning:
Ta ner förstärkare och mick till klubbhuset.
Lås tornet och stäng luckorna.
Lås grindarna.
Ta in harmaskinen och andra redskap.
Städa av köket.
Ta ut soporna.
Sopa av golvet.
Se till att toaletten på utsidan är låst.
Eftersom alla vill hem hjälps vi åt även med att ställa i ordning efter oss och lämnar det så att nästa grupp inte måste börja med att städa efter gruppen före.

Skapa din hemsida gratis!